Archiv: 15. 12. 2012, ročník: 25, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 16 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2012; 25(6): 403.
Autoři: Mechl Zdeněk

Přehled

Klin Onkol 2012; 25(6): 413-420. DOI: 10.14735/amko2012413.
Klíčová slova: Waldenströmova makroglobulinemie, IL-6, SDF-1, BLyS, PI3K/Akt, NF-κB, JAK/STAT
Autoři: Ševčíková Sabina, Novák Luboš, Bešše (Kubiczková) Lenka, Dementyeva Elena, Říhová Lucie, Hájek Roman
Klin Onkol 2012; 25(6): 421-426. DOI: 10.14735/amko2012421.
Klíčová slova: mitochondria, bunková smrť, energetický metabolizmus, bunková transformácia
Autoři: Tatarková Zuzana, Kuka Stanislav, Petráš Martin, Račay Peter, Lehotský Ján, Dobrota Dušan, Kaplán Peter
Klin Onkol 2012; 25(6): 427-433. DOI: 10.14735/amko2012427.
Klíčová slova: játra, funkční testy, lékové postižení jater, inocyaninová zeleň, nukleární lékařství
Autoři: Tomášek Jiří, Prášek Jiří, Kiss Igor, Husová Libuše, Podhorec Ján
Klin Onkol 2012; 25(6): 434-439. DOI: 10.14735/amko2012434.
Klíčová slova: EML4-ALK fúzní protein, nemalobuněčný karcinom plic, molekulární diagnostika, molekulární cílená terapie, inhibitory proteinkináz, crizotinib
Autoři: Vašíková Alžběta

Původní práce

Klin Onkol 2012; 25(6): 440-444. DOI: 10.14735/amko2012440.
Klíčová slova: náklady a analýza nákladů, chemoterapie, kolorektální karcinom
Autoři: Büchler Tomáš, Nohejlová-Medková Anna, Kupec Martin, Blaha Milan, Pavlík Tomáš, Dušek Ladislav, Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2012; 25(6): 445-451. DOI: 10.14735/amko2012445.
Klíčová slova: radiochirurgie, mozkové nádory, lokoregionální rekurence, stereotaktická radioterapie
Autoři: Horová Doleželová Hana, Hynková Ludmila, Pospíšil Petr, Kazda Tomáš, Šlampa Pavel, Čoupková Irena, Šiková Ivana, Fardus Pavel, Svoboda Tomáš, Garčic Jan, Vrzal Miroslav, Selingerová Iveta, Horová Ivanka
Klin Onkol 2012; 25(6): 452-456. DOI: 10.14735/amko2012452.
Klíčová slova: záchranná služba, statistika a číselné údaje, zdravotnictví, nádory, komplikace, terapie, bolest, příjem pacientů
Autoři: Rovere Rodrigo Kraft, Dagnoni C., Gomes Corrêa C. E., Dias de Oliveira E., Figueira F. C., Sapelli J.
Klin Onkol 2012; 25(6): 457-463. DOI: 10.14735/amko2012457.
Klíčová slova: karcinom ovaria, p170, LRP, MRP, chemorezistence, MTT test
Autoři: Sedláková Iva, Laco Jan, Tošner Jindřich, Caltová - Brigulová Kateřina, Červinka Miroslav, Řezáč Adam, Špaček Jiří, Škapinec Peter

Kazuistika

Klin Onkol 2012; 25(6): 464-467. DOI: 10.14735/amko2012464.
Klíčová slova: podpůrná léčba, chemoterapie, erytropoetin, anemický syndrom
Autoři: Brančíková Dagmar, Ostřížková Lenka, Protivánková Markéta, Bednařík Otakar, Mechl Zdeněk
Klin Onkol 2012; 25(6): 468-470. DOI: 10.14735/amko2012468.
Klíčová slova: žlučové cesty, játra, chirurgie, adenomy, von Meyenburg útvary, hamartomy
Autoři: Ioannidis Orestis, Iordanidis F., Paraskevas George, Ntoumpara Maria, Tsigkriki Lamprini, Chatzopoulos S., Kotronis A., Papadimitriou N., Konstantara A., Makrantonakis Apostolos, Sakkas A., Kakoutis E.
Klin Onkol 2012; 25(6): 471-475. DOI: 10.14735/amko2012471.
Klíčová slova: paraneoplastický syndrom, antigeny-Hu, malobuněčný karcinom plic, reakce zkřížené, paraneoplastická encefalomyelitida
Autoři: Prouzová Zuzana, Brychtová Svetlana

Osobní zprávy

Klin Onkol 2012; 25(6): 476.
Autoři: Čoupek Petr
Klin Onkol 2012; 25(6): 477-478.
Autoři: Žaloudík Jan

Aktualizy z registrů

Klin Onkol 2012; 25(6): 480-485.
Autoři: Němeček Radim, Tomášek Jiří, Hejduk Karel, Bortlíček Zbyněk

Onkologická společnost

Klin Onkol 2012; 25(6): 492.