Vzpomínka na MUDr. Vladimíra Spurného, CSc.

flag

Klin Onkol 2012; 25(6): 476.

V neděli 14. října 2012 zemřel náš kolega MUDr. Vladimír Spurný, CSc., bývalý dlouholetý primář Oddělení klinické a radiační onkologie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Full text in PDF