Editorial: Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2014; 27(4): 231.

Vážení čtenáři,

redakční rada časopisu pro Vás připravila další novinku v rubrice „Aktuality“. Rádi bychom v rámci uvedené rubriky pravidelně přinášeli komentovaný výběr článků, které byly v období od posledního vydání Klinické onkologie publikovány v jiných odborných časopisech zabývajících se onkologickou problematikou. Jde o výběr prací, jejichž výsledky mohou potenciálně již v současnosti nebo blízké budoucnosti ovlivnit naši lékařskou praxi.

Full text in PDF