Archiv: 15. 8. 2014, ročník: 27, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2014; 27(4): 231.
Autoři: Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2014; 27(4): 239-246. DOI: 10.14735/amko2014239.
Klíčová slova: lidský papilomavirus – rakovina anu – rakovina penisu – karcinomy hlavy a krku – rakovina jícnu – rakovina plic – kolorektální karcinom – rekurentní respiratorní papilomatóza
Autoři: Sehnal Borek, Vojáčková Naděžda, Driák Daniel, Kmoníčková Emanuela, Vaňousová Daniela, Maxová Kateřina, Neumannová Helena, Sláma Jiří
Klin Onkol 2014; 27(4): 247-254. DOI: 10.14735/amko2014247.
Klíčová slova: Li- Fraumeniho syndrom – adrenokortikální karcinomy – gen p53 – R337H
Autoři: Šmardová Jana, Koptíková Jana

Původní práce

Klin Onkol 2014; 27(4): 255-260. DOI: 10.14735/amko2014255.
Klíčová slova: náklady na léky – cílená molekulární terapie – bevacizumab – antitumorózní látky – kolorektální nádory
Autoři: Hradecká Irena, Říhová Barbora, Horová Renata, Demlová Regina
Klin Onkol 2014; 27(4): 261-268. DOI: 10.14735/amko2014261.
Klíčová slova: výživový stav – nutriční riziko – karcinom plic – systémová zánětlivá odezva
Autoři: Illa Petr, Tomíšková Marcela, Skřičková Jana
Klin Onkol 2014; 27(4): 269-275. DOI: 10.14735/amko2014269.
Klíčová slova: nádory hlavy a krku – hypoxia – karboanhydráza IX – rádioterapia – reziduálny nádor
Autoři: Rosenberg Viktor , Pastoreková Silvia, Zaťovičová Miriam, Slezák Peter, Waczulíková Iveta, Švec Juraj
Klin Onkol 2014; 27(4): 276-282. DOI: 10.14735/amko2014276.
Klíčová slova: Erdheim- Chesterova nemoc – anakinra – cytokiny – průtoková cytometrie – FACS array
Autoři: Ševčíková Sabina, Bešše (Kubiczková) Lenka, Sedlaříková Lenka, Říhová Lucie, Kryukov Fedor, Szturz Petr, Hájek Roman, Pour Luděk, Adam Zdeněk

Kazuistika

Klin Onkol 2014; 27(4): 283-286. DOI: 10.14735/amko2014283.
Klíčová slova: PET/CT – synchronní tumory – multidisciplinární péče
Autoři: Garcheva Marina, Zlatareva Dora, Gocheva L.
Klin Onkol 2014; 27(4): 287-290. DOI: 10.14735/amko2014287.
Klíčová slova: karcinóm krčka maternice – paraneoplastický syndróm – vaskulitída – angiografia
Autoři: Kohútek Filip, Rosík Andrej, Izák Nikola, Tamášová Mária, Bystrický Branislav

Informace

Klin Onkol 2014; 27(4): 286.

Sdělení

Klin Onkol 2014; 27(4): 291-293.
Klíčová slova: akupunktura – tradiční čínská medicína – onkologie – onkologický – nauzea – zvracení – bolest
Autoři: Dymáčková Radana, Sláma Ondřej
Klin Onkol 2014; 27(4): 294-298.
Klíčová slova: dendritické buňky – nemalobuněčný karcinom plic – zhoubné novotvary – imunoterapie
Autoři: Mendoza Luis
Klin Onkol 2014; 27(4): 299-301.
Autoři: Svoboda Marek

Různé

Klin Onkol 2014; 27(4): 302.
Autoři: Fridrichová Michaela
Klin Onkol 2014; 27(4): 303.
Autoři: Puchmajerová Alena, Vasovčák Peter, Poláček Václav