Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2014; 27(4): 286.

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 17. 6. 2014 v Hradci Králové naleznete na www.linkos.cz.

Full text in PDF