Liga proti rakovině Praha

flag

Klin Onkol 2014; 27(4): 302.

Liga proti rakovině Praha je nezisková organizace, jejíž náplní je již více než 24 let snaha o snížení úmrtnosti na zhoubné nádoryv České republice. K dosažení tohoto cíle volí tři hlavní dlouhodobé programy:

  1. soustavnou informovanost veřejnosti o nádorové prevenci,
  2. snahu o zlepšení kvality života onkologických pacientů,
  3. podporu onkologického výzkumu, kvalitní výuky a investiční modernizaci či kompletizaci onkologických pracovišť.

Full text in PDF