Domácí parenterální výživa v onkologii. Díl 2 – Kdy indikovat domácí paliativní parenterální výživu

flag

Klin Onkol 2015; 28(2): 139-141.

Full text in PDF