MUDr. Martin Žourek, Ph.D.

LF UK a FN Plzeň, I. interní klinika, Nutriční centrum (alej Svobody 80, 304 60 Plzeň Lochotín)

E-mail: zourek@fnplzen.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.