Archive: 15. 12. 1999, Volume: 12, Issue: 6

flag
Počet nalezených položek: 11 cancel all filters

Reviews

Klin Onkol 1999; 12(6): 185-190.
Keywords: multiple myeloma, immunotherapy, adoptive cell therapy, graft versus myeloma effect, cytokines
Authors: Hájek Roman, Křivanová Andrea, Krejčí Marta, Doubek Michael, Klabusay Martin, Adam Zdeněk, Mayer Jiří, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 1999; 12(6): 191-195.
Keywords: acute myeloid leukemia in children, chromosomal aberration, PCR
Authors: Michálek Jaroslav, Šmarda Jan, Ševčíková Sabina, Hrstková Hana
Klin Onkol 1999; 12(6): 196-199.
Keywords: 953, mutation, FASAY, transactivation
Authors: Šmardová Jana

Information

Klin Onkol 1999; 12(6): 199.
Keywords: review
Authors: Heřman Miroslav
Klin Onkol 1999; 12(6): 210.
Keywords: review
Authors: V.H. V.H.

Original articles

Klin Onkol 1999; 12(6): 200-205.
Keywords: Diclofenac, Metamizol, Propacetamol, Intravenous antipyretics, Symptomatic antipyresis
Authors: Janíková Andrea, Mayer Jiří, Pospíšil Zdeněk, Kořístek J., Vorlíček Jiří, Havranová D.
Klin Onkol 1999; 12(6): 206-210.
Keywords: human cytomegalovirus, PCR, oncology, cancer, diagnostics
Authors: Michálek Jaroslav, Horváth Radek, Benedík J., Hrstková Hana

Short Communications

Klin Onkol 1999; 12(6): 211-212.
Keywords: vascular restenosis, endovascular brachytherapy, afterloading, Iridium 192
Authors: Dvořák Josef, Hůlek Petr, Raupach Jan, Vaňásek Tomáš, Vaňásek Jaroslav, Krajina Antonín, Medková Vlasta, Stejskal Jan, Odrážka Karel, Lojík M., Mašková J., Šafka V., Vodňanský P., Fridrich Jan

Report

Klin Onkol 1999; 12(6): 213-214.
Authors: Žaloudík Jan
Klin Onkol 1999; 12(6): 214-215.
Authors: Fait Vuk, Vagunda Václav

Oncological association

Klin Onkol 1999; 12(6): 216.
Keywords: COS, Czech Oncological Society CLS JEP