Archiv: 15. 12. 1999, ročník: 12, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1999; 12(6): 185-190.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, imunoterapie, adoptivní buněčná terapie, reakce štěpu proti myelomu, cytokiny
Autoři: Hájek Roman, Křivanová Andrea, Krejčí Marta, Doubek Michael, Klabusay Martin, Adam Zdeněk, Mayer Jiří, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 1999; 12(6): 191-195.
Klíčová slova: akutní myeloidní leukémie u dětí, chromozomální přestavba, PCR
Autoři: Michálek Jaroslav, Šmarda Jan, Ševčíková Sabina, Hrstková Hana
Klin Onkol 1999; 12(6): 196-199.
Klíčová slova: p53, FASAY, mutace, transaktivace
Autoři: Šmardová Jana

Informace

Klin Onkol 1999; 12(6): 199.
Klíčová slova: recenze
Autoři: Heřman Miroslav
Klin Onkol 1999; 12(6): 210.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.

Původní práce

Klin Onkol 1999; 12(6): 200-205.
Klíčová slova: Diclofenac, Metamizol, Propacetamol, nitrožilní antipyretika, symptomatická antipyretika
Autoři: Janíková Andrea, Mayer Jiří, Pospíšil Zdeněk, Kořístek J., Vorlíček Jiří, Havranová D.
Klin Onkol 1999; 12(6): 206-210.
Klíčová slova: cytomegalovirus, PCR, onkologie, diagnostika
Autoři: Michálek Jaroslav, Horváth Radek, Benedík J., Hrstková Hana

Sdělení

Klin Onkol 1999; 12(6): 211-212.
Klíčová slova: cévní restenózy, endovaskulární brachyterapie, afterloading, Iridium 192
Autoři: Dvořák Josef, Hůlek Petr, Raupach Jan, Vaňásek Tomáš, Vaňásek Jaroslav, Krajina Antonín, Medková Vlasta, Stejskal Jan, Odrážka Karel, Lojík M., Mašková J., Šafka V., Vodňanský P., Fridrich Jan

Zprávy

Klin Onkol 1999; 12(6): 213-214.
Autoři: Žaloudík Jan
Klin Onkol 1999; 12(6): 214-215.
Autoři: Fait Vuk, Vagunda Václav

Onkologická společnost

Klin Onkol 1999; 12(6): 216.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP