Archive: 15. 12. 2001, Volume: 14, Issue: 6

flag
Počet nalezených položek: 14 cancel all filters

Reviews

Klin Onkol 2001; 14(6): 181-185.
Keywords: oncolytic viruses, liver tumours, gene therapy
Authors: Havlík Roman, Vojáček P., Neoral Čestmír, Král Vladimír, Lovečková Y., Habib N.
Klin Onkol 2001; 14(6): 186-189.
Keywords: genetic testing, susceptibility testing, predisposition, informed consent, confidentiality, privacy
Authors: Munzarová M.
Klin Onkol 2001; 14(6): 189-192.
Keywords: FAP, HNPCC, APC gene, MMR genes, TP53, DCC, CDHl, ClNNBl, TER, CRC prevention
Authors: Kapras J., Kohoutová Milada, Kotlas Jaroslav, Křepelová Anna, Štekrová Jitka
Klin Onkol 2001; 14(6): 193-197.
Keywords: P450 2EI, P450 2D6, polymorphism of genotype and phenotype, carcinogenesis
Authors: Gut Ivan, Milfajtová J., Patzelová V., Frantík E., Šarmanová J., Souček Pavel, Vodička Pavel

Information

Klin Onkol 2001; 14(6): 185.
Klin Onkol 2001; 14(6): 188.
Authors: Geryk Edvard
Klin Onkol 2001; 14(6): 201.
Klin Onkol 2001; 14(6): 206.

Original articles

Klin Onkol 2001; 14(6): 197-202.
Keywords: breast cancer; estrogen-receptor; progesterone-receptor; radiotherapy; cancer cell; ionizing radiation
Authors: Lang B.A., Černoch Miroslav, Šimíčková Marta, Nekulová Miroslava, Forbelská Marie, Pecen Ladislav, Eben K., Vondráček Jiří, Pačovský Zdeněk, Vermousek Ivan
Klin Onkol 2001; 14(6): 202-207.
Keywords: metastatic breast cancer, chemotherapy, survival, response, toxicity
Authors: Janků Filip, Petruželka Luboš, Novotný Jan, Šafanda Martin, Judas L.

Short Communications

Klin Onkol 2001; 14(6): 207-209.
Keywords: antitumor chemotherapy, antibacterial chemotherapy, development of chemotherapy
Authors: Mechl Zdeněk, Vorlíček Jiří

Report

Klin Onkol 2001; 14(6): 213-214.
Authors: Skovajsová Miroslava
Klin Onkol 2001; 14(6): 214.
Authors: Soumarová Renata

Oncological association

Klin Onkol 2001; 14(6): 216.
Keywords: COS, Czech Oncological Society CLS JEP