Archiv: 15. 12. 2001, ročník: 14, číslo: 6

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2001; 14(6): 181-185.
Klíčová slova: onkolytické viry, jaterní nádory, genová léčba
Autoři: Havlík Roman, Vojáček P., Neoral Čestmír, Král Vladimír, Lovečková Y., Habib N.
Klin Onkol 2001; 14(6): 186-189.
Klíčová slova: genetické testování, testování vnímavosti, predispozice, informovaný souhlas, důvěrnost, soukromí
Autoři: Munzarová M.
Klin Onkol 2001; 14(6): 189-192.
Klíčová slova: FAP, HNPCC, APC gen, MMR geny, TP53, DCC, CDHl, CTNNBl, TER, CRC prevence
Autoři: Kapras J., Kohoutová Milada, Kotlas Jaroslav, Křepelová Anna, Štekrová Jitka
Klin Onkol 2001; 14(6): 193-197.
Klíčová slova: P450 2EI, P450 2D6, polymorfismus genotypu a fenotypu, karcinogeneze
Autoři: Gut Ivan, Milfajtová J., Patzelová V., Frantík E., Šarmanová J., Souček Pavel, Vodička Pavel

Informace

Klin Onkol 2001; 14(6): 185.
Klíčová slova: Dny mladých onkologů
Klin Onkol 2001; 14(6): 188.
Autoři: Geryk Edvard
Klin Onkol 2001; 14(6): 196.
Autoři: Geryk Edvard
Klin Onkol 2001; 14(6): 201.
Klin Onkol 2001; 14(6): 206.

Původní práce

Klin Onkol 2001; 14(6): 197-202.
Klíčová slova: rakovina prsu; receptor estrogenu; receptor progesteronu; radioterapie, nádorová buňka; ionizační záření
Autoři: Lang B.A., Černoch Miroslav, Šimíčková Marta, Nekulová Miroslava, Forbelská Marie, Pecen Ladislav, Eben K., Vondráček Jiří, Pačovský Zdeněk, Vermousek Ivan
Klin Onkol 2001; 14(6): 202-207.
Klíčová slova: metastazující karcinom prsu, chemoterapie, přežití, odpověď, toxicíta
Autoři: Janků Filip, Petruželka Luboš, Novotný Jan, Šafanda Martin, Judas L.

Sdělení

Klin Onkol 2001; 14(6): 207-209.
Klíčová slova: protinádorová chemoterapie, protibakteriální chemoterapie, vývoj chemoterapie
Autoři: Mechl Zdeněk, Vorlíček Jiří

Zprávy

Klin Onkol 2001; 14(6): 213-214.
Autoři: Skovajsová Miroslava
Klin Onkol 2001; 14(6): 214.
Autoři: Soumarová Renata

Onkologická společnost

Klin Onkol 2001; 14(6): 216.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP