Archive: 15. 2. 2006, Volume: 19, Issue: 1

flag
Počet nalezených položek: 13 cancel all filters

Introductory word

Klin Onkol 2006; 19(1): 3.
Keywords: COS, NOR, Czech Oncological Society CLS JEP
Authors: Vorlíček Jiří

Reviews

Klin Onkol 2006; 19(1): 4-8.
Keywords: breast cancer, radiotherapy,
Authors: Neumanová Renata, Petera Jiří, Kurička R., Machařová H., Dvořák Karel, Pačovský Zdeněk, Filka J., Janakova E.

Original articles

Klin Onkol 2006; 19(1): 9-14.
Keywords: glioblastoma multiforme, chromosomal abnormalities, fluorescence in situ hybridization, polysomy
Authors: Nečesalová E., Kuglík Petr, Cejpek Pavel, Veselská Renata, Vranová R., Pešáková Martina, Relichová J.
Klin Onkol 2006; 19(1): 15-18.
Keywords: breast cancer, radiotherapy, peroperative radiotherapy, interstitial HDR brachyterapy
Authors: Janků Filip, Srovnal Josef, Kořínková Gabriela, Petruželka Luboš, Matouš Bohuslav, Hajdúch Marián
Klin Onkol 2006; 19(1): 19-25.
Keywords: conformal external radiotherapy, high-dose rate (HDR) brachytherapy, localized carcinoma of the
Authors: Soumarová Renata, Homola Luboš, Šturma M., Perková Hana
Klin Onkol 2006; 19(1): 26-29.
Keywords: Id-protein, immunotherapy, multiple myeloma
Authors: Zahradová Lenka, Büchler Tomáš, Smejkalová Jana, Očadlíková Darina, Říhová Lucie, Krejčí Marta, Adam Zdeněk, Penka Miroslav, Vorlíček Jiří, Hájek Roman

Case report

Klin Onkol 2006; 19(1): 30-32.
Keywords: bevacizumab, chemotherapy, colorectal carcinoma
Authors: Kocáková Ilona, Demlová Regina, Blažková Silvie, Kocák Ivo, Šefr Roman, Pacal Miloš

Short Communications

Klin Onkol 2006; 19(1): 33-34.
Keywords: cervical cancer, screening
Authors: Dušková Jaroslava, Povýšil Ctibor, Juliš I., Horáček Jan
Klin Onkol 2006; 19(1): 35-36.
Keywords: cancer, prevention
Authors: Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav, Vorlíček Jiří

Report

Klin Onkol 2006; 19(1): 37.
Keywords: symposium, ECCO 13
Authors: Šlampa Pavel, Hynková Ludmila
Klin Onkol 2006; 19(1): 37-38.
Keywords: symposium, SABSC
Authors: Šlampa Pavel

Information

Klin Onkol 2006; 19(1): 38.
Keywords: review
Authors: Ondruš Dalibor

Oncological association

Klin Onkol 2006; 19(1): 39-40.
Keywords: Oncological associations, Czech Oncological Society CLS JEP