Archiv: 15. 2. 2006, ročník: 19, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2006; 19(1): 3.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP, Národní onkologický program, NOR
Autoři: Vorlíček Jiří

Přehled

Klin Onkol 2006; 19(1): 4-8.
Klíčová slova: karcinom prsu, radioterapie, HDR intersticiální brachyterapie, boost, lůžko tumoru, lokální kontrola, kosmetický efekt
Autoři: Neumanová Renata, Petera Jiří, Kurička R., Machařová H., Dvořák Karel, Pačovský Zdeněk, Filka J., Janakova E.

Původní práce

Klin Onkol 2006; 19(1): 9-14.
Klíčová slova: Multiformní glioblastom, chromozomové aberace, fluorescenční hybridizace in situ, monozomie chromozomu 10, polyzomie chromozomu 7, amplifikace genu EGFR, delece genu p53, glioblastoma multiforme, chromosomal abnormalities, fluorescence in situ hybridizati
Autoři: Nečesalová E., Kuglík Petr, Cejpek Pavel, Veselská Renata, Vranová R., Pešáková Martina, Relichová J.
Klin Onkol 2006; 19(1): 15-18.
Klíčová slova: karcinom prsu, kostní dřeň, CEA, minimální reziduální choroba, breast cancer, bone marrow, CEA, minimal residual disease
Autoři: Janků Filip, Srovnal Josef, Kořínková Gabriela, Petruželka Luboš, Matouš Bohuslav, Hajdúch Marián
Klin Onkol 2006; 19(1): 19-25.
Klíčová slova: konformní zevní radioterapie, high dose rate (HDR) brachyterapie, lokalizovaný karcinom prostaty, akutní toxicita, conformal external radiotherapy, high-dose rate (HDR) brachytherapy, localized carcinoma of the prostate, acute toxicity
Autoři: Soumarová Renata, Homola Luboš, Šturma M., Perková Hana
Klin Onkol 2006; 19(1): 26-29.
Klíčová slova: Id-protein, imunoterapie, mnohočetný myelom
Autoři: Zahradová Lenka, Büchler Tomáš, Smejkalová Jana, Očadlíková Darina, Říhová Lucie, Krejčí Marta, Adam Zdeněk, Penka Miroslav, Vorlíček Jiří, Hájek Roman

Kazuistika

Klin Onkol 2006; 19(1): 30-32.
Klíčová slova: bevacizumab, chemoterapie, kolorektální karcinom
Autoři: Kocáková Ilona, Demlová Regina, Blažková Silvie, Kocák Ivo, Šefr Roman, Pacal Miloš

Sdělení

Klin Onkol 2006; 19(1): 33-34.
Klíčová slova: screening, cervikální karcinom
Autoři: Dušková Jaroslava, Povýšil Ctibor, Juliš I., Horáček Jan
Klin Onkol 2006; 19(1): 35-36.
Klíčová slova: rakovina, prevence, onkologie
Autoři: Žaloudík Jan, Vyzula Rostislav, Vorlíček Jiří

Zprávy

Klin Onkol 2006; 19(1): 37.
Klíčová slova: konference, ECCO 13
Autoři: Šlampa Pavel, Hynková Ludmila
Klin Onkol 2006; 19(1): 37-38.
Klíčová slova: symposia, SABCS
Autoři: Šlampa Pavel

Informace

Klin Onkol 2006; 19(1): 38.
Klíčová slova: recenze
Autoři: Ondruš Dalibor

Onkologická společnost

Klin Onkol 2006; 19(1): 39-40.
Klíčová slova: KOC, ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP