Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 3.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vám předložit zvláštní supplementum časopisu Klinická onkologie věnované chronické lymfocytární leukemii a maligním lymfomům.

Full text in PDF