Archiv: 15. 10. 2015, ročník: 28, číslo: Supplementum 3

flag

Téma: Chronická lymfocytární leukemie a maligní lymfomy

Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 3.
Autoři: Trněný Marek, Smolej Lukáš, Doubek Michael

Původní práce

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 6-15. DOI: 10.14735/amko20153S6.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie – biologické markery – chromozomální aberace – mutace – prognóza
Autoři: Navrkalová Veronika, Kantorová Iva, Jarošová Marie, Pospíšilová Šárka
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 16-21. DOI: 10.14735/amko20153S16.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie – minimální reziduální nemoc – prognostické faktory – průtoková cytometrie – přežití bez progrese
Autoři: Doubek Michael
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 22-29. DOI: 10.14735/amko20153S22.
Klíčová slova: monoklonální protilátka – rituximab – ofatumumab – alemtuzumab – obinutuzumab
Autoři: Obrtlíková Petra, Urbanová Renata
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 30-38. DOI: 10.14735/amko20153S30.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie – přidružená onemocnění – geriatrické hodnocení – obinutuzumab – rituximab – ofatumumab – ibrutinib – idelalisib
Autoři: Smolej Lukáš
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 39-44. DOI: 10.14735/amko20153S39.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie – rizikové faktory – delece 17p – TP53 – transplantace
Autoři: Lysák Daniel, Schwarz Jiří
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 45-49. DOI: 10.14735/amko20153S45.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie – ibrutinib – idelalisib – rituximab – ABT- 199
Autoři: Špaček Jiří
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 50-54. DOI: 10.14735/amko20153S50.
Klíčová slova: chronická lymfocytární leukemie – podpůrná léčba – infekční komplikace
Autoři: Brejcha Martin
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 55-63. DOI: 10.14735/amko20153S55.
Klíčová slova: lymfom – klasifikace – chemoterapie − cílená léčba
Autoři: Trněný Marek, Klener jr Pavel, Pytlík Robert
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 64-72. DOI: 10.14735/amko20153S64.
Klíčová slova: difuzní velkobuněčný B lymfom – exprese genu – signální transdukce – léčba
Autoři: Pytlík Robert, Trněný Marek
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 73-79. DOI: 10.14735/amko20153S73.
Klíčová slova: folikulární lymfom – diagnóza – léčba
Autoři: Benešová Kateřina, Trněný Marek
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 80-86. DOI: 10.14735/amko20153S80.
Klíčová slova: lymfom z plášťových buněk – minimální reziduální choroba – autologní transplantace
Autoři: Klener jr Pavel, Trněný Marek
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 87-94. DOI: 10.14735/amko20153S87.
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom – indukční chemoterapie – záchranná léčba – léčba s kombinací modalit – transplantace krvetvorných buněk – pozitronová emisní tomografie – brentuximab vedotin – nivolumab
Autoři: Kořen Jan, Trněný Marek
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 95-104. DOI: 10.14735/amko20153S95.
Klíčová slova: refrakterní/ relabující lymfom – Hodgkinův lymfom – difuzní velkobuněčný B lymfom – folikulární lymfom – T buněčný non-Hodgkinův lymfom – autologní transplantace krvetvorných buněk – alogenní transplantace krvetvorných kmenových buněk
Autoři: Pohlreich David, Vacková Blanka, Pytlík Robert, Trnková Marie, Trněný Marek
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 3): 105-111. DOI: 10.14735/amko20153S105.
Klíčová slova: rakovina – lymfomy – imunoterapie – monoklonální protilátky – genová terapie
Autoři: Otáhal Pavel, Trněný Marek