Archive: 15. 2. 2016, Volume: 29, Issue: 1

flag
Počet nalezených položek: 8 cancel all filters

Editorial

Klin Onkol 2016; 29(1): 5-6.
Authors: Fait Vuk, Svoboda Marek

Reviews

Klin Onkol 2016; 29(1): 13-19. DOI: 10.14735/amko201613.
Keywords: breast cancer – adjuvant therapy – molecular classifi cation – multigene assays – risk of recurrence – prognosis
Authors: Bielčiková Zuzana, Petruželka Luboš
Klin Onkol 2016; 29(1): 20-28. DOI: 10.14735/amko201620.
Keywords: long non-coding RNA molecules – tumor markers – lncRNA deregulation – solid tumors
Authors: Gromesová Barbora, Kubaczková Veronika, Bollová Božena, Sedlaříková Lenka, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2016; 29(1): 29-38. DOI: 10.14735/amko201629.
Keywords: heat shock proteins – inhibitors – leukemia – apoptosis
Authors: Kliková Katarína, Pilchová Ivana, Štefaniková Andrea, Hatok Jozef, Dobrota Dušan, Račay Peter

Original articles

Klin Onkol 2016; 29(1): 39-51. DOI: 10.14735/amko201639.
Keywords: survival analysis – head and neck cancer – HNC – malnutrition – weight loss
Authors: Malá Eva, Vejražková Eva, Vošmik Milan, Novosad Jakub, Sobotka Luboš
Klin Onkol 2016; 29(1): 52-58. DOI: 10.14735/amko201652.
Keywords: breast cancer – vitality change prediction – linear regression model – functional status – C-reactive protein – risk factor
Authors: Skřivanová Kateřina, Anderková L'ubomíra, Brančíková Dagmar, Jarkovský Jiří, Benešová Klára, Elfmarková Nela, Svěrák Tomáš, Bendová Marcela, Peterková Hana, Nedvěd Jan, Protivánková Markéta, Minář Luboš, Holoubková Eva, Dušek Ladislav

Case report

Klin Onkol 2016; 29(1): 59-62. DOI: 10.14735/amko201659.
Keywords: hepatocelulární karcinom – spojená resekce jater a podvaz portální žíly (ALPPS) – transhepatální arteriální chemoembolizace (TACE) – játra – resekce – hypertrofi e
Authors: Romic Bosko, Romic Ivan, Mance Marko, Pavlek Goran , Skegro Mate
Klin Onkol 2016; 29(1): 63-65. DOI: 10.14735/amko201663.
Keywords: non-small cell lung cancer – ROS1 – crizotinib
Authors: Svatoň Martin, Pešek Miloš