Archiv: 15. 2. 2016, ročník: 29, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2016; 29(1): 5-6.
Autoři: Fait Vuk, Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2016; 29(1): 13-19. DOI: 10.14735/amko201613.
Klíčová slova: karcinom prsu – adjuvantní terapie – molekulární klasifi kace – multigenové testy – riziko relapsu – prognóza
Autoři: Bielčiková Zuzana, Petruželka Luboš
Klin Onkol 2016; 29(1): 20-28. DOI: 10.14735/amko201620.
Klíčová slova: dlouhé nekódující molekuly RNA – nádorový marker – deregulace lncRNA – solidní nádory
Autoři: Gromesová Barbora, Kubaczková Veronika, Bollová Božena, Sedlaříková Lenka, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2016; 29(1): 29-38. DOI: 10.14735/amko201629.
Klíčová slova: bielkoviny tepelného šoku – inhibítory – leukémia – apoptóza
Autoři: Kliková Katarína, Pilchová Ivana, Štefaniková Andrea, Hatok Jozef, Dobrota Dušan, Račay Peter

Původní práce

Klin Onkol 2016; 29(1): 39-51. DOI: 10.14735/amko201639.
Klíčová slova: analýza přežití – rakovina hlavy a krku – HNC – malnutrice – hmotnostní úbytek
Autoři: Malá Eva, Vejražková Eva, Vošmik Milan, Novosad Jakub, Sobotka Luboš
Klin Onkol 2016; 29(1): 52-58. DOI: 10.14735/amko201652.
Klíčová slova: přežití karcinomu prsu – predikce změny vitality – lineární regrese – funkční status – C reaktivní protein – rizikové faktory
Autoři: Skřivanová Kateřina, Anderková L'ubomíra, Brančíková Dagmar, Jarkovský Jiří, Benešová Klára, Elfmarková Nela, Svěrák Tomáš, Bendová Marcela, Peterková Hana, Nedvěd Jan, Protivánková Markéta, Minář Luboš, Holoubková Eva, Dušek Ladislav

Kazuistika

Klin Onkol 2016; 29(1): 59-62. DOI: 10.14735/amko201659.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom – spojená resekce jater a podvaz portální žíly (ALPPS) – transhepatální arteriální chemoembolizace (TACE) – játra – resekce – hypertrofi e
Autoři: Romic Bosko, Romic Ivan, Mance Marko, Pavlek Goran , Skegro Mate
Klin Onkol 2016; 29(1): 63-65. DOI: 10.14735/amko201663.
Klíčová slova: nemalobuněčný karcinom plic – ROS1 – crizotinib
Autoři: Svatoň Martin, Pešek Miloš

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2016; 29(1): 67-68. DOI: 10.14735/amko201667.
Autoři: Beneš Petr
Klin Onkol 2016; 29(1): 70.
Autoři: Kulhavý Jan

Onkologická společnost

Klin Onkol 2016; 29(1): 71.

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2016; 29(1): 72-74.
Autoři: Halámková Jana

Osobní zprávy

Klin Onkol 2016; 29(1): 75-76.
Autoři: Koutecký Josef

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2016; 29(1): 77.
Autoři: Fait Vuk, Šlampa Pavel