Archive: 15. 2. 1995, Volume: 8, Issue: 01

flag
Počet nalezených položek: 12 cancel all filters

Reviews

Klin Onkol 1995; 8(01): 3-5.
Keywords: transfusion of blood, viruses, microbes, parasites, immunosuppression
Authors: Churý Z.

Original articles

Klin Onkol 1995; 8(01): 6-10.
Keywords: Hairy Cell Leukaemia, Treatment-2-Chlordeoxyadenosin, sIL-2R
Authors: Podzimek K., Chrobák Ladislav, Žák Pavel, Plíšková L., Voglová Jaroslava, Dulíček Petr, Mírová S.
Klin Onkol 1995; 8(01): 11-15.
Keywords: malignant melanoma, minipig, ischemization, devascularization, devitalization, tumour regression
Authors: Fortýn K., Hruban V., Horák V., Tichý J.
Klin Onkol 1995; 8(01): 16-19.
Keywords: Carboplatina, Bronchogenic carcinoma, Chemoterapy
Authors: Skřičková Jana, Vorlíček Jiří, Adam Zdeněk, Kralovcová D., Hejlová N., Tomíška Miroslav, Špelda F.
Klin Onkol 1995; 8(01): 20-22.
Keywords: regional chemotherapy, orofacial cancer
Authors: Brázda A.

Information

Klin Onkol 1995; 8(01): 19.
Keywords: ereview
Authors: V.H. V.H.
Klin Onkol 1995; 8(01): 22.
Keywords: review
Authors: V.H. V.H.
Klin Onkol 1995; 8(01): 22.
Keywords: review
Authors: V.H. V.H.

Case report

Klin Onkol 1995; 8(01): 23-24.
Authors: Dostalová Kopečná Lenka, Dostálová D.

Communications

Klin Onkol 1995; 8(01): 25-28.
Authors: Šimko J.

Report

Klin Onkol 1995; 8(01): 28-29.
Authors: Nekulová Miroslava
Klin Onkol 1995; 8(01): 29-30.
Authors: Žaloudík Jan