Archive: 15. 8. 1997, Volume: 10, Issue: 4

flag
Počet nalezených položek: 12 cancel all filters

Reviews

Klin Onkol 1997; 10(4): 97-105.
Keywords: infection, oncologic patient, febrile neutropenia
Authors: Mayer Jiří, Krejčí Marta
Klin Onkol 1997; 10(4): 106-109.
Keywords: pediatric solid tumors, myeloablative therapy, HSCT
Authors: Kavan Petr, Koutecký Josef
Klin Onkol 1997; 10(4): 110-115.
Keywords: Allogenic hematopoetic progenitor cell transplantation, infections, graft versus host disease, hepativ vono-oclusive disease, AB0 incompatibility
Authors: Mayer Jiří, Krahulová M., Vorlíček Jiří

Original articles

Klin Onkol 1997; 10(4): 116-120.
Keywords: ovarian carcinoma, advanced stage, radiotherapy, chemotherapy, overall survival, disease-free survival
Authors: Kulhavý Milan, Kmoníčková Emanuela, Petera Jiří, Stankušová Hana, Zámečník Jiří, Lapeš Miroslav

Case report

Klin Onkol 1997; 10(4): 121-123.
Keywords: pulmonary blastoma, childhood
Authors: Tecl F., Hrstková Hana, Číhalová Marta, Habanec Boris

Information

Klin Onkol 1997; 10(4): 123.
Keywords: review
Authors: V.H. V.H.
Klin Onkol 1997; 10(4): 123.
Keywords: review
Klin Onkol 1997; 10(4): 128.

Report

Klin Onkol 1997; 10(4): 124.
Authors: Vorlíček Jiří, Koza I., Elbl Lubomír
Klin Onkol 1997; 10(4): 124-125.
Authors: Žaloudík Jan
Klin Onkol 1997; 10(4): 125-127.
Authors: Marková Jana
Klin Onkol 1997; 10(4): 127.
Authors: Sheard M.A.