Archiv: 15. 8. 1997, ročník: 10, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1997; 10(4): 97-105.
Klíčová slova: infekce, onkologicky nemocný, febrilní neutropenie
Autoři: Mayer Jiří, Krejčí Marta
Klin Onkol 1997; 10(4): 106-109.
Klíčová slova: dětské solidní nádory, myeloablativní léčba, HSCT
Autoři: Kavan Petr, Koutecký Josef
Klin Onkol 1997; 10(4): 110-115.
Klíčová slova: alogenní transplantace krvetvorných buněk, infekce, reakce štěpu proti hostiteli, venookluzivní choroba jater, AB0 inkompatibilita
Autoři: Mayer Jiří, Krahulová M., Vorlíček Jiří

Původní práce

Klin Onkol 1997; 10(4): 116-120.
Klíčová slova: karcinom ovaria, pokročilá stádia, radioterapie, chemoterapie, celkové přežívání, přežívání bez relapsu
Autoři: Kulhavý Milan, Kmoníčková Emanuela, Petera Jiří, Stankušová Hana, Zámečník Jiří, Lapeš Miroslav

Kazuistika

Klin Onkol 1997; 10(4): 121-123.
Klíčová slova: plicní blastom, dětský věk
Autoři: Tecl F., Hrstková Hana, Číhalová Marta, Habanec Boris

Informace

Klin Onkol 1997; 10(4): 123.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 1997; 10(4): 123.
Klíčová slova: recenze
Klin Onkol 1997; 10(4): 128.
Autoři: Vyzula Rostislav, Vorlíčková Hilda
Klin Onkol 1997; 10(4): 128.
Autoři: Klimo J.

Zprávy

Klin Onkol 1997; 10(4): 124.
Autoři: Vorlíček Jiří, Koza I., Elbl Lubomír
Klin Onkol 1997; 10(4): 124-125.
Autoři: Žaloudík Jan
Klin Onkol 1997; 10(4): 125-127.
Autoři: Marková Jana
Klin Onkol 1997; 10(4): 127.
Autoři: Sheard M.A.