Archive: 15. 6. 2007, Volume: 20, Issue: 3

flag
Počet nalezených položek: 12 cancel all filters

Original articles

Klin Onkol 2007; 20(3): 243-247.
Keywords: breast neoplasms, pregnancy, chemotherapy, disease management
Authors: Halaška Michael, Rob Lukáš, Strnad Pavel, Stankušová Hana, Komár M., Šuchová K., Chod (1969-) Jiří, Hrehorčák Martin
Klin Onkol 2007; 20(3): 248-252.
Keywords: head and neck neoplasms, chemotherapy, radiotherapy, cisplatin
Authors: Pála Miloslav, Holečková Petra, Veselý Jaroslav, Vítek Pavel, Svobodník Adam
Klin Onkol 2007; 20(3): 253-259.
Keywords: Breast neoplasms, MDR1, protein, gene expression, PCR, treatment, prognosis
Authors: Václavíková Radka, Hubáčková Miluše, Kubala Eugen, Kodet Roman, Mrhalová Marcela, Novotný Jan, Gut Ivan, Souček Pavel

Information

Klin Onkol 2007; 20(3): 259.
Authors: Fínek Jindřich
Klin Onkol 2007; 20(3): 263.
Klin Onkol 2007; 20(3): 272.
Authors: Šlampa Pavel
Klin Onkol 2007; 20(3): 280.

Case report

Klin Onkol 2007; 20(3): 260-263.
Keywords: cutaneous T-Cell lymphoma, NK Cells, T-cells, skin, head, CD30 antigen, CD56 antigen
Authors: Boudová Ludmila, Kazakov Dmitry V., Jindra Pavel, Pizinger Karel, Šíma Radek, Vaněček Tomáš, Kuntscher V., Vozobulová Věra, Mukenšnabl Petr, Michal Michal
Klin Onkol 2007; 20(3): 264-268.
Keywords: candidiasis, children, lymphoma, antifungal therapy, monoclonal antibodies
Authors: Pavelka Zdeněk, Dembická (1955-) Danuše, Toušovská Kateřina, Skotáková Jarmila, Kocmanová Iva, Křen Leoš, Krafka K., Teyschl O., Múdry Peter, Štěrba Jaroslav

Short Communications

Klin Onkol 2007; 20(3): 269-272.
Keywords: port, oncology, venous access, indications
Authors: Kaplan Zdeněk, Ondrák Martin, Fait Vuk, Silák Jan, Schwanhaeuser K., Sýkorová Zuzana

Report

Klin Onkol 2007; 20(3): 273-277.
Keywords: renal cancer, breast cancer
Authors: Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2007; 20(3): 277-278.
Authors: Coufal Oldřich