Archiv: 15. 6. 2007, ročník: 20, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Původní práce

Klin Onkol 2007; 20(3): 243-247.
Klíčová slova: karcinom prsu, těhotenství, chemoterapie, léčba
Autoři: Halaška Michael, Rob Lukáš, Strnad Pavel, Stankušová Hana, Komár M., Šuchová K., Chod (1969-) Jiří, Hrehorčák Martin
Klin Onkol 2007; 20(3): 248-252.
Klíčová slova: karcinom hlavy a krku, konkomitantní chemoradioterapie, cisplatina
Autoři: Pála Miloslav, Holečková Petra, Veselý Jaroslav, Vítek Pavel, Svobodník Adam
Klin Onkol 2007; 20(3): 253-259.
Klíčová slova: karcinom prsu, MDR1, exprese, real-time PCR, léčba, predikce
Autoři: Václavíková Radka, Hubáčková Miluše, Kubala Eugen, Kodet Roman, Mrhalová Marcela, Novotný Jan, Gut Ivan, Souček Pavel

Informace

Klin Onkol 2007; 20(3): 259.
Autoři: Fínek Jindřich
Klin Onkol 2007; 20(3): 263.
Klin Onkol 2007; 20(3): 272.
Autoři: Šlampa Pavel
Klin Onkol 2007; 20(3): 280.

Kazuistika

Klin Onkol 2007; 20(3): 260-263.
Klíčová slova: primární kožní velkobuněčný anaplastický lymfom, lymfom z NK/T-buněk, kůže, hlava, CD30, CD56, koexprese
Autoři: Boudová Ludmila, Kazakov Dmitry V., Jindra Pavel, Pizinger Karel, Šíma Radek, Vaněček Tomáš, Kuntscher V., Vozobulová Věra, Mukenšnabl Petr, Michal Michal
Klin Onkol 2007; 20(3): 264-268.
Klíčová slova: invazivní mykóza, děti, lymfom, antimykotická terapie, monoklonální protilátka
Autoři: Pavelka Zdeněk, Dembická (1955-) Danuše, Toušovská Kateřina, Skotáková Jarmila, Kocmanová Iva, Křen Leoš, Krafka K., Teyschl O., Múdry Peter, Štěrba Jaroslav

Sdělení

Klin Onkol 2007; 20(3): 269-272.
Klíčová slova: port, onkologie, žilní přístup, indikace
Autoři: Kaplan Zdeněk, Ondrák Martin, Fait Vuk, Silák Jan, Schwanhaeuser K., Sýkorová Zuzana

Zprávy

Klin Onkol 2007; 20(3): 273-277.
Klíčová slova: zhubné nádory ledvin, karcinom prsu
Autoři: Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2007; 20(3): 277-278.
Autoři: Coufal Oldřich

Onkologická společnost

Klin Onkol 2007; 20(3): 278-280.