Archive: 15. 4. 2009, Volume: 22, Issue: 2

flag
Počet nalezených položek: 7 cancel all filters

Introductory word

Klin Onkol 2009; 22(2): 41.
Authors: Svoboda Marek

Reviews

Klin Onkol 2009; 22(2): 45-51.
Keywords: trastuzurnab - breast cancer - oncogene protein HER-2 - mechanism of action - drug resistance
Authors: Greil P., Svoboda Marek, Šimíčková Marta, Fabián Pavel, Vyzula Rostislav

Original articles

Klin Onkol 2009; 22(2): 52-57.
Keywords: testicular cancer - epidemiology - risk factors - survival - population cancer registry
Authors: Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2009; 22(2): 58-66.
Keywords: Ewing sarcoma/ PNET - rhabdomyosarcoma - synovial sarcoma - children - adolescent - cytogenetics - arrayCGH - M-FISH - chromosomes
Authors: Stejskalová E., Jarošová Marie, Mališ Josef, Sumerauer David, Urbánková Helena, Krsková Lenka, Pýcha Karel, Schovanec Jiří, Balcárková Jana, Šmelhaus Vratislav, Kodetová Daniela, Starý Jan
Klin Onkol 2009; 22(2): 67-72.
Keywords: multiple myeloma - cancer vaccines - dendritic cells
Authors: Očadlíková Darina, Zahradová Lenka, Říhová Lucie, Smejkalová Jana, Pour Luděk, Vidláková Petra, Kyjovská Drahomíra, Moravcová Jana, Rycová Marcela, Novotná Hana, Jelínková Ivana, Penka Miroslav, Michálek Jaroslav, Hájek Roman

Case report

Klin Onkol 2009; 22(2): 73-76.
Keywords: colorectal cancer - chemotherapy - targeted therapy - bevacizumab - irinotecan - capecitabine
Authors: Kocáková Ilona, Kocák Ivo, Svoboda Marek, Němeček Radim, Řehák Zdeněk, Standara Michal

Oncology highlights

Klin Onkol 2009; 22(2): 77-79.
Authors: Kepák Tomáš, Radvanská Jitka, Bajčiová Viera, Blatný Marek, Hrstková Hana, Kuře Josef , Mihál Vladimír, Starý Jan, Šmelhaus Vratislav, Štěrba Jaroslav, Koutecký Josef