Archiv: 15. 4. 2009, ročník: 22, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2009; 22(2): 41.
Autoři: Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2009; 22(2): 45-51.
Klíčová slova: trastuzumab - karcinóm prsníka - protein HER-2 - mechanizmy účinku - rezistencia
Autoři: Greil P., Svoboda Marek, Šimíčková Marta, Fabián Pavel, Vyzula Rostislav

Původní práce

Klin Onkol 2009; 22(2): 52-57.
Klíčová slova: nádory testis - epidemiológia - rizikové faktory - prežívanie - onkologický register
Autoři: Ondrušová Martina, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2009; 22(2): 58-66.
Klíčová slova: Ewingův sarkom/ PNET- rabdomyosarkom - synovialosarkom - děti a mladiství - cytogenetika - arrayCGH - M-FISH - chromozomy
Autoři: Stejskalová E., Jarošová Marie, Mališ Josef, Sumerauer David, Urbánková Helena, Krsková Lenka, Pýcha Karel, Schovanec Jiří, Balcárková Jana, Šmelhaus Vratislav, Kodetová Daniela, Starý Jan
Klin Onkol 2009; 22(2): 67-72.
Klíčová slova: mnohočetný myelom - protinádorová vakcína - dendritické buňky
Autoři: Očadlíková Darina, Zahradová Lenka, Říhová Lucie, Smejkalová Jana, Pour Luděk, Vidláková Petra, Kyjovská Drahomíra, Moravcová Jana, Rycová Marcela, Novotná Hana, Jelínková Ivana, Penka Miroslav, Michálek Jaroslav, Hájek Roman

Kazuistika

Klin Onkol 2009; 22(2): 73-76.
Klíčová slova: nádory tlustého střeva a konečníku - chemoterapie - cílená léčba - bevacizumab - irinotekan - kapecitabin
Autoři: Kocáková Ilona, Kocák Ivo, Svoboda Marek, Němeček Radim, Řehák Zdeněk, Standara Michal

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2009; 22(2): 77-79.
Autoři: Kepák Tomáš, Radvanská Jitka, Bajčiová Viera, Blatný Marek, Hrstková Hana, Kuře Josef , Mihál Vladimír, Starý Jan, Šmelhaus Vratislav, Štěrba Jaroslav, Koutecký Josef

Zprávy

Klin Onkol 2009; 22(2): 80-81.
Autoři: Šlampa Pavel, Smrčka Martin, Belan Viťazoslav, Ehrmann jr. Jiří, Kramář Filip, Vorlíček Jiří, Malinová Běla, Kalita Ondřej, Lakomý Radek

Onkologická společnost

Klin Onkol 2009; 22(2): 82-83.

Informace

Klin Onkol 2009; 22(2): 84-85.