Archive: 15. 6. 2011, Volume: 24, Issue: 3

flag
Počet nalezených položek: 13 cancel all filters

Reviews

Klin Onkol 2011; 24(3): 171-179. DOI: 10.14735/amko2011171.
Keywords: selenium, cancer prevention, selenoproteins, cancer treatment, oxidative stress
Authors: Brozmanová J.
Klin Onkol 2011; 24(3): 180-186. DOI: 10.14735/amko2011180.
Keywords: malignant melanoma, immunotherapy, high-dose interferon, prognostic and predictive factors, serum VEGF
Authors: Prošvicová (Vaňásková) Jarmila, Grim Jiří, Kopecký Jindřich, Kubala Eugen, Filip Stanislav
Klin Onkol 2011; 24(3): 187-194. DOI: 10.14735/amko2011187.
Keywords: GIST, KIT, diagnosis, surgical procedures, imatinib
Authors: Žabka J.

Original articles

Klin Onkol 2011; 24(3): 195-202. DOI: 10.14735/amko2011195.
Keywords: absorption, in vitro, epidermis, oral mucosa, antineoplastic agents, occupational exposure
Authors: Odráška Pavel, Mazurová E., Doležalová Lenka, Bláha Luděk
Klin Onkol 2011; 24(3): 203-208. DOI: 10.14735/amko2011203.
Keywords: breast cancer, survival, psychosocial morbidity, quality of life, psychosocial intervention
Authors: Bencová Viera, Bella Vladimír, Švec Juraj

Case report

Klin Onkol 2011; 24(3): 209-215. DOI: 10.14735/amko2011209.
Keywords: pancreas, neuroendocrine tumor, radiofrequency ablation, debulking resection
Authors: Hlavsa Jan, Procházka Vladimír, Kala Zdeněk, Man Michael, Andrašina Tomáš, Číhalová Marta, Válek Vlastimil, Crha M., Svobodová Iva, Urbanová L.
Klin Onkol 2011; 24(3): 216-220. DOI: 10.14735/amko2011216.
Keywords: multiple myeloma, bortezomib, bisphosphonates, osteolysis, osteogenesis, radiography
Authors: Szturz Petr, Jakubcová R., Adam Zdeněk, Klincová Mária, Krejčí Marta, Pour Luděk, Zahradová Lenka, Hájek Roman, Mayer Jiří

Short Communications

Klin Onkol 2011; 24(3): 221-223.
Keywords: palliative cancer care, cancer patient, terminal stage, death
Authors: Slováček Ladislav, Šimková Michaela, Petera Jiří, Filip Stanislav
Klin Onkol 2011; 24(3): 224-230.
Keywords: information system, PACS, RT PACS, electronic medical record (EMR), DICOM RT
Authors: Tobiáš Pavel, Šlampa Pavel, Zycháček M.

Oncology highlights

Klin Onkol 2011; 24(3): 232.
Authors: Kabelka Ladislav
Klin Onkol 2011; 24(3): 232.
Authors: Svoboda Marek

Oncological association

Klin Onkol 2011; 24(3): 234-235.
Klin Onkol 2011; 24(3): 236.