Archiv: 15. 6. 2011, ročník: 24, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2011; 24(3): 171-179. DOI: 10.14735/amko2011171.
Klíčová slova: selén, prevencia rakoviny, selenoproteíny, liečba rakoviny, oxidačný stres
Autoři: Brozmanová J.
Klin Onkol 2011; 24(3): 180-186. DOI: 10.14735/amko2011180.
Klíčová slova: maligní melanom, imunoterapie, high-dose interferon, prognostické a prediktivní faktory, sérový VEGF
Autoři: Prošvicová (Vaňásková) Jarmila, Grim Jiří, Kopecký Jindřich, Kubala Eugen, Filip Stanislav
Klin Onkol 2011; 24(3): 187-194. DOI: 10.14735/amko2011187.
Klíčová slova: GIST, KIT, diagnóza, chirurgická léčba, imatinib
Autoři: Žabka J.

Původní práce

Klin Onkol 2011; 24(3): 195-202. DOI: 10.14735/amko2011195.
Klíčová slova: absorpce, in vitro, epidermis, ústní sliznice, cytostatika, profesní expozice
Autoři: Odráška Pavel, Mazurová E., Doležalová Lenka, Bláha Luděk
Klin Onkol 2011; 24(3): 203-208. DOI: 10.14735/amko2011203.
Klíčová slova: karcinóm prsníka, prežívanie, psychosociálna morbidita, kvalita života, psychosociálna intervencia
Autoři: Bencová Viera, Bella Vladimír, Švec Juraj

Kazuistika

Klin Onkol 2011; 24(3): 209-215. DOI: 10.14735/amko2011209.
Klíčová slova: pankreas, neuroendokrinní nádor, radiofrekvenční ablace, debulking resekce
Autoři: Hlavsa Jan, Procházka Vladimír, Kala Zdeněk, Man Michael, Andrašina Tomáš, Číhalová Marta, Válek Vlastimil, Crha M., Svobodová Iva, Urbanová L.
Klin Onkol 2011; 24(3): 216-220. DOI: 10.14735/amko2011216.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, bortezomib, bisfosfonáty, osteolýza, osteogeneze, radiografie
Autoři: Szturz Petr, Jakubcová R., Adam Zdeněk, Klincová Mária, Krejčí Marta, Pour Luděk, Zahradová Lenka, Hájek Roman, Mayer Jiří

Sdělení

Klin Onkol 2011; 24(3): 221-223.
Klíčová slova: paliativní onkologická péče, onkologický pacient, terminální stadium, úmrtí
Autoři: Slováček Ladislav, Šimková Michaela, Petera Jiří, Filip Stanislav
Klin Onkol 2011; 24(3): 224-230.
Klíčová slova: informační systém, PACS, pacientský elektronický záznam (EMR), DICOM RT
Autoři: Tobiáš Pavel, Šlampa Pavel, Zycháček M.

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2011; 24(3): 232.
Autoři: Kabelka Ladislav
Klin Onkol 2011; 24(3): 232.
Autoři: Svoboda Marek

Onkologická společnost

Klin Onkol 2011; 24(3): 234-235.
Klin Onkol 2011; 24(3): 236.