Archive: 15. 2. 1997, Volume: 10, Issue: 1

flag
Počet nalezených položek: 10 cancel all filters

Reviews

Klin Onkol 1997; 10(1): 1-8.
Keywords: prostate specific antigen, tumor markers, prostate cancer
Authors: Šimíčková Marta
Klin Onkol 1997; 10(1): 9-12.
Keywords: Turner syndrome, Y chromosome, mosaic, gonadoblastoma, polymerase chain reaction (PCR)
Authors: Šimko J., Horváthová L., Mezenská R., Šimko F.

Information

Klin Onkol 1997; 10(1): 12.
Keywords: review
Authors: V.H. V.H.
Klin Onkol 1997; 10(1): 23.
Authors: V.H. V.H.
Klin Onkol 1997; 10(1): 26.
Keywords: gastrointestinal cancer, chemotherapy
Authors: V.H. V.H.

Original articles

Klin Onkol 1997; 10(1): 13-19.
Keywords: acute lymphoblastic leukemia, children, first relapse, therapy results
Authors: Starý Jan, Sedláček Petr, Komrska Vladimír, Kobylka P., Syrůčková Z., Kořínková P., Skala J.P., Kvěch Josef, Vávra V., Smíšek Petr, Hrodek O.

Case report

Klin Onkol 1997; 10(1): 20-23.
Keywords: carcinoid, carcinoid crisis, octreotid, Sandostatin
Authors: Pekárek Z., Skácel Z., Trefný Martin

Short Communications

Klin Onkol 1997; 10(1): 24-26.
Keywords: Anthracyclins, cardiotoxicity, cardioprotection
Authors: Kopal V., Skopal Lubomír
Klin Onkol 1997; 10(1): 27-28.
Keywords: cancer, death, information
Authors: Lajkep T.

Report

Klin Onkol 1997; 10(1): 29-30.
Keywords: breast carcinoma
Authors: Žaloudík Jan