Archiv: 15. 2. 1997, ročník: 10, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 10 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 1997; 10(1): 1-8.
Klíčová slova: prostatický specifický antigen, nádorový marker, karcinom prostaty
Autoři: Šimíčková Marta
Klin Onkol 1997; 10(1): 9-12.
Klíčová slova: Turnerův syndrom, Y chromozom, mozaika, gonadoblastom, polymerázová řetězová reakce(PCR)
Autoři: Šimko J., Horváthová L., Mezenská R., Šimko F.

Informace

Klin Onkol 1997; 10(1): 12.
Klíčová slova: recenze
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 1997; 10(1): 23.
Autoři: V.H. V.H.
Klin Onkol 1997; 10(1): 26.
Klíčová slova: gastrointestinální nádory, chemoterapie, cytostatika, paliativní péče
Autoři: V.H. V.H.

Původní práce

Klin Onkol 1997; 10(1): 13-19.
Klíčová slova: akutní lymfoblastická leukémie, děti, první relaps, výsledky léčby
Autoři: Starý Jan, Sedláček Petr, Komrska Vladimír, Kobylka P., Syrůčková Z., Kořínková P., Skala J.P., Kvěch Josef, Vávra V., Smíšek Petr, Hrodek O.

Kazuistika

Klin Onkol 1997; 10(1): 20-23.
Klíčová slova: karcinoid, karcinoidová krize, octreotid, Sandostatin
Autoři: Pekárek Z., Skácel Z., Trefný Martin

Sdělení

Klin Onkol 1997; 10(1): 24-26.
Klíčová slova: antracykliny, kardiotoxicita, kardioprotekce
Autoři: Kopal V., Skopal Lubomír
Klin Onkol 1997; 10(1): 27-28.
Klíčová slova: nádorové onemocnění, smrt, informovanost
Autoři: Lajkep T.

Zprávy

Klin Onkol 1997; 10(1): 29-30.
Klíčová slova: karcinom prsu
Autoři: Žaloudík Jan