Archive: 15. 4. 1997, Volume: 10, Issue: 2

flag
Počet nalezených položek: 13 cancel all filters

Reviews

Klin Onkol 1997; 10(2): 31-36.
Keywords: cancer, oncological treatment, paliation, pain treatment
Authors: Klastersky (Jan Klasterský) Jean
Klin Onkol 1997; 10(2): 37-42.
Keywords: renal cancer, surgery, chemotherapy, immunotherapy
Authors: Petruželka Luboš, Adam Zdeněk

Information

Klin Onkol 1997; 10(2): 42.
Keywords: review
Authors: V.H. V.H.
Klin Onkol 1997; 10(2): 53.
Klin Onkol 1997; 10(2): 59.
Klin Onkol 1997; 10(2): 60.
Keywords: multiple myeloma
Authors: Krejčí Marta, Bačovský Jaroslav, Fraňková Hana, Kuča B., Švajgrová M., Lehanka František, Vepřek Karel, Januška B., Gumulec Jaromír, Adam Zdeněk, Ščudla Vlastimil, Drbal Josef, Koza (1954 - 2012) Vladimír, Hájek Roman, Vorlíček Jiří, Mayer Jiří, Hejlová N.
Klin Onkol 1997; 10(2): 64.

Original articles

Klin Onkol 1997; 10(2): 43-53.
Keywords: tumor diversification, breast cancer, effect of therapy
Authors: Žaloudík Jan, Fait Vuk, Vermousek Ivan, Vagunda Václav, Jandáková L., Chrenko Vojtěch, Sheard M.A., Taláč R., Pačovský Zdeněk
Klin Onkol 1997; 10(2): 54-59.
Keywords: breast cancer, conservative treatment, indications
Authors: Chrenko Vojtěch, Fait Vuk, Vagunda Václav, Dvořák Karel, Čoupek Petr, Macková Dagmar

Report

Klin Onkol 1997; 10(2): 61.
Authors: Machaňová H., Havránek Karel
Klin Onkol 1997; 10(2): 61-62.
Authors: Nekulová Miroslava
Klin Onkol 1997; 10(2): 62-63.
Authors: Plevová Pavlína

General

Klin Onkol 1997; 10(2): 64.