Archive: 15. 6. 2001, Volume: 14, Issue: 3

flag
Počet nalezených položek: 8 cancel all filters

Reviews

Klin Onkol 2001; 14(3): 78-84.
Keywords: Dendritic Cells - Vaccination - Immunotherapy
Authors: Hájek Roman, Křivanová Andrea, Bourková L., Doubek Michael, Fišerová A., Říhová Lucie, Musilová R., Büchler Tomáš, Penka Miroslav, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 2001; 14(3): 85-89.
Keywords: Non-Hodgkin 's lymphoma - prognostic factors - Intemationa! prognostic index
Authors: Papajík Tomáš, Raida Luděk, Indrák Karel

Information

Klin Onkol 2001; 14(3): 84.
Keywords: review

Original articles

Klin Onkol 2001; 14(3): 90-95.
Keywords: Non-Hodgkin´s lymphoma. Hodgkin´s disease. peripheral blood stem cells. hone marrow transplantation. etoposide. ifosfamide
Authors: Mayer Jiří, Vášová Ingrid, Kořístek Zdeněk, Navrátil Milan, Klabusay Martin, Doubek Michael, Vodvářka Pavel, Petráková Katarína, Vorlíček Jiří, Černilová I.
Klin Onkol 2001; 14(3): 96-101.
Keywords: autologous, transplantion, peripheral progenitor cells, chemotherapy, mucositis, nutrition, neutropenia
Authors: Pytlík Robert, Beneš Petr, Gregora Evžen, Paťorková Markéta, Chocenská Eva, Procházka Bohumír, Kozák Tomáš, al. et
Klin Onkol 2001; 14(3): 102-105.
Keywords: Non-Hodgkin's Iymphoma prognostic factors International prognostic index ß,-microglobulin serum
Authors: Papajík Tomáš, Vondráková Jana, Raida Luděk, Urbanová Renata, Faber Edgar, Hubáček Jaromír, Heczko M., Sulovská I., Kriegová Eva, Jarošová Marie, Indrák Karel

Report

Klin Onkol 2001; 14(3): 106-107.
Authors: Fait Vuk, Vagunda Václav

Oncological association

Klin Onkol 2001; 14(3): 108.
Keywords: COS, Czech Oncological Society CLS JEP