Archiv: 15. 6. 2001, ročník: 14, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 8 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2001; 14(3): 78-84.
Klíčová slova: Dendritické buňky - Vakcinace - Imunoterapie
Autoři: Hájek Roman, Křivanová Andrea, Bourková L., Doubek Michael, Fišerová A., Říhová Lucie, Musilová R., Büchler Tomáš, Penka Miroslav, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 2001; 14(3): 85-89.
Klíčová slova: Non-Hodgkinské Iyrnfomy - prognostické faktory - mezinárodní prognostický index
Autoři: Papajík Tomáš, Raida Luděk, Indrák Karel

Informace

Klin Onkol 2001; 14(3): 84.
Klíčová slova: recenze

Původní práce

Klin Onkol 2001; 14(3): 90-95.
Klíčová slova: Ne-Hodgkinovy lymfomy, Hodgkinova choroba, periferní kmenové buňky, transplantace kostní dřeně, etoposid, ifosfamid
Autoři: Mayer Jiří, Vášová Ingrid, Kořístek Zdeněk, Navrátil Milan, Klabusay Martin, Doubek Michael, Vodvářka Pavel, Petráková Katarína, Vorlíček Jiří, Černilová I.
Klin Onkol 2001; 14(3): 96-101.
Klíčová slova: autologní, transplantace, periferní progenitorové buňky, chemoterapie, mukositis, nutrice, neutropenie
Autoři: Pytlík Robert, Beneš Petr, Gregora Evžen, Paťorková Markéta, Chocenský E., Procházka Bohumír, Kozák Tomáš, al. et
Klin Onkol 2001; 14(3): 102-105.
Klíčová slova: Non-hodgkinské lymfomy prognostické faktory mezinárodní prognostický index ß,-mikroglobulin sérum
Autoři: Papajík Tomáš, Vondráková Jana, Raida Luděk, Urbanová Renata, Faber Edgar, Hubáček Jaromír, Heczko M., Sulovská I., Kriegová Eva, Jarošová Marie, Indrák Karel

Zprávy

Klin Onkol 2001; 14(3): 106-107.
Klíčová slova: melanom, kongresy, Benátky 2001
Autoři: Fait Vuk, Vagunda Václav

Onkologická společnost

Klin Onkol 2001; 14(3): 108.
Klíčová slova: ČOS, Česká onkologická společnost ČLS JEP