Aneta Pospíšilová

AV ČR, Ústav makromolekulární chemie, Nadmolekulární polymerní systémy (Heyrovského nám. 1888/2, 162 00 Praha)

E-mail: pospisilova@imc.cas.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.