Mapa komplexních onkologických center

Vyberte si kraj, ve kterém žijete, pokud vás zajímají solidní nádory u dospělých, vyberte "Komplexní onkologické centrum", pokud u dětí vyberte "Dětské onkologické centrum" a pokud jde o hematoonkologickou problematiku (lymfom / maligní lymfom, leukemie), vyberte "Hematoonkologické centrum". Zobrazí se Vám ikonky v místě, kde je komplexní péče, po najetí na ni uvidíte detailní informace o centru i odkazy na další informace o onkologické péči, ale i prevenci, ve vašem kraji. Vyhledané informace se vám současně vypisují i pod mapkou. Můžete použít i funkci street view a přemístěním žlutého panáčka do mapy se podívat, kam se chystáte.

Komplexních center je 13, ale některá se skládají z více pracovišť, nádory krve se léčí v 6 centrech a solidní i hematoonkologická nádory u dětí se léčí jen v Brně a v Praze. Kompletní přehled pracovišť, která se starají o onkologické pacienty najdete na oficiálním portálu Národního onkologického programu NOP Online.

Filtry podle parametrů
Počet nalezených pracovišť: 23 zrušit všechny filtry

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD.
Pracoviště:
 • Klinika dětské onkologie FN Brno - Dětská nemocnice
193 49.2037101000 16.6180231000 Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice Brno /css/img/place-icons/poc.png poc

Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Vedoucí: prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.
Pracoviště:
 • Klinika dětské hematologie a onkologie UK 2. LF Fakultní nemocnice v Motole
194 50.0743350000 14.3515880000 Dětské onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole /css/img/place-icons/poc.png poc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Brno

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
Pracoviště:
 • Interní hematoonkologická klinika FN Brno
195 49.1757210000 16.5702900000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Brno /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.
Pracoviště:
 • Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

II. interní klinika - Oddělení klinické hematologie FN Hradec Králové

275 50.1975130000 15.8255700000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
Pracoviště:
 • FN Královské Vinohrady
273 50.0755712000 14.4631879000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: doc. MUDr. Tomáš Papajík, CSc.
Pracoviště:
 • Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Hemato-onkologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

274 49.5844310000 17.2399090000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: MUDr. Pavel Jindra, Ph.D.
Pracoviště:
 • Hematologicko-onkologické oddělení Fakultní nemocnice Plzeň
259 49.7629650000 13.3805860000 Hematoonkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň /css/img/place-icons/hoc.png hoc

Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze

Vedoucí: prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
Pracoviště:
 • Ústav hematologie a krevní transfúze
272 50.0737105000 14.4209712000 Hematoonkologické centrum Ústavu hematologie a krevní transfúze /css/img/place-icons/hoc.png hoc

KOC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Vedoucí: doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., MBA
Pracoviště:
 • FN Královské Vinohrady
251 50.0755712000 14.4631879000 KOC Fakultní nemocnice Královské Vinohrady /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové

Vedoucí: Prof. MUDr. Petera Jiří, PhD.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice Hradec Králové
210 50.1980720000 15.8239966000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Hradec Králové /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc

Vedoucí: prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice Olomouc

Olomoucké onkologické centrum (OCOL) bylo ve Fakultní nemocnici v Olomouci (FNO) zřízeno v roce 1998 a potvrzeno statutem FNO schváleným Ministerstvem zdravotnictví ČR   v roce 2000.

Byla vypracována organizační struktura  Centra, nastoleny nové efektivnější způsoby spolupráce jednotlivých pracovišť majících co do činění s výzkumem, prevencí, diagnostikou a léčbou  onkologických onemocnění. Cílem Centra, v jehož dalšímu rozvíjení došlo zejména v posledních létech, je sladit široký soubor onkologických aktivit již provozovaných, dále je rozšiřovat s přihlédnutím k pokrokových evropským standardům. Ve FN a LF UP je vybudována a stále zdokonalována široká vyspělá klinická, výzkumná i vzdělávací základna s obrovskou lidskou i materiální kapacitou pro boj proti zhoubným nádorům.

OCOL je díky vysoké odborné úrovni, šíři spektra odborností, komplexnosti přístrojového zázemí a úrovni vědecko-výzkumné činnosti nejkompetentnějším onkologickým pracovištěm v regionu střední a východní Moravy.

242 49.5836777000 17.2382220000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Olomouc /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Vedoucí: Prof. MUDr.Jindřich Fínek, Ph.D.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice Plzeň
142 49.7624660000 13.3802210000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava

Vedoucí: doc. MUDr. Ing. Jakub Cvek, Ph.D.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava
248 49.8267982000 18.1610808000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, Nemocnicí na Homolce a Proton Therapy Center

Vedoucí: Prof. MUDr. Tomáš Büchler Ph.D.
Pracoviště:
 • Fakultní nemocnice v Motole

Tento KOC plní také roli Národního onkologického centra (NOC)

NOC jsou koncipována jako koordinační vědecko-výzkumné entity a jako národní kontaktní body pro mezinárodní spolupráci. 

277 50.0724157000 14.3436619000 Komplexní onkologické centrum Fakultní nemocnice v Motole ve spolupráci s Ústřední vojenskou nemocnicí, Nemocnicí na Homolce a Proton Therapy Center /css/img/place-icons/noc.png koc,noc

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Pracoviště:
 • Krajská nemocnice Liberec
145 50.7703364000 15.0634343000 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice Liberec, a.s. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín

Vedoucí: MUDr. Markéta Pospíšková, Ph.D.
Pracoviště:
 • Krajská nemocnice Tomáše Bati a.s. Zlín
276 49.2303320000 17.6937930000 Komplexní onkologické centrum Krajské nemocnice T. Bati, a.s. Zlín /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny

Vedoucí: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
Pracoviště:
 • Masarykův onkologický ústav
 • Fakultní nemocnice Brno
 • Fakultní nemocnice u svaté Anny

Tento KOC plní také roli Národního onkologického centra (NOC)

NOC jsou koncipována jako koordinační vědecko-výzkumné entity a jako národní kontaktní body pro mezinárodní spolupráci. 

260 49.1945308000 16.5890995000 Komplexní onkologické centrum Masarykova onkologického ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno a Fakultní nemocnicí U Svaté Anny /css/img/place-icons/noc.png koc,noc

Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

Vedoucí: prim. MUDr. Martina Chodacká
Pracoviště:
 • Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
215 50.6812598000 14.0223751000 Komplexní onkologické centrum Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s.

Vedoucí: prim. MUDr. Václav Janovský
Pracoviště:
 • Nemocnice České Budějovice, a.s.
216 48.9609340000 14.4701310000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice České Budějovice, a.s. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o.

Vedoucí: prim. MUDr. Lubomír Slavíček
Pracoviště:
 • Nemocnice Jihlava
217 49.3975929000 15.5708801000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Jihlava, p.o. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou

Vedoucí: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Pracoviště:
 • Nemocnice Na Bulovce
 • Thomayerova nemocnice s poliklinikou
 • Všeobecná fakultní nemocnice

Nemocnice Na Bulovce

 • Přednosta: Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Všeobecná fakultní nemocnice

 •  Přednosta prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Thomayerova nemocnice s poliklinikou 

 • Přednosta: doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.
269 50.1156510000 14.4644820000 Komplexní onkologické centrum Nemocnice Na Bulovce ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí a Thomayerovou nemocnicí s poliklinikou /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s.

Vedoucí: doc. MUDr. David Vrána, Ph.D.
Pracoviště:
 • Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně
 • Onkologické centrum J. G. Mendela
249 49.5889756000 18.0075702000 Komplexní onkologické centrum Nový Jičín, Radioterapie, a.s. /css/img/place-icons/koc.png koc

Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK)

Vedoucí: prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.
Pracoviště:
 • Nemocnice Pardubického kraje, Pardubická nemocnice
 • Multiscan, s.r.o.
255 50.0301455000 15.7897490000 Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje (KOC PK) /css/img/place-icons/koc.png koc