Kde se léčit

Síť onkologických zdravotnických zařízení v České republice zcela odpovídá současným trendům v poskytování péče onkologickým pacientům. Tvoří ji jak specializovaná komplexní onkologická centra, tak regionální centra. Kvalitní propojení a spolupráce regionálních center s komplexními onkologickými centry, která zajistí přístup pacientů z regionů ke správné léčbě, je jednou ze současných priorit České onkologické společnosti. 

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Mapu Komplexních onkologických center najdete na Linkos a detailní popis celé sítě onkologických pracovišť a spolupracujících zdravotnických zařízení najdete na oficiálním portálu Národního onkologického programu

Informace o stránce