Primární péče

V Národním onkologickém programu je důrazná akcentace na zlepšení časné diagnostiky zhoubných nádorů, zejména ve spolupráci s lékaři prvního kontaktu. Role praktických lékařů je nezastupitelná nejen v oblasti včasného záchytu nádoru, ale také v systému péče o onkologického pacienta a také v péči o pacienta v remisi. Proto se Česká onkologická společnost snaží oslovoval praktické lékaře a spolupracuje se Společností všeobecného lékařství a Sdružením praktických lékařů ČR. Výsledkem spolupráce jsou doporučené postupy péče o onkologické pacienty v remisi, které vstoupí v platnost dne 1. ledna 2019. Významným počinem v oblasti vzdělávání je celodenní program pro praktické lékaře, který je každoroční součástí Brněnských onkologických dnů. 

Abecední přehled přednášek podle témat

Semináře "Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře" organizuje Sekce preventivní onkologie ČOS ve spolupráci s Brněnskými onkologickými dny. Od roku 2013 je tento seminář natáčen a většina přednášek je k dispozici i praktickým lékařům, kteří nemohli do Brna přijet, ve formě webcastů. Přednášky mohou být však zajímavé i pro onkology, sestry a celý multidisciplinárním tým. Podívejte se na ně! 

Doporučené postupy pro praktické lékaře