Aktuální vydání Modré knihy

Modrá kniha České onkologické společnosti

30. aktualizace Modré knihy vychází ve formátu pdf, e-pub a html v kompletním znění. Tiskem nevychází. Uvnitř jednotlivých kapitol www verze najdete pdf jednotlivých kapitol ke stažení. Html verze slouží k základní orientaci, v případě pochybnosti je závazná pdf verze. Pokud v textu najdete nějakou nepřesnost nebo máte návrh na úpravu některých doporučení, napište, prosím, vedoucímu autorského týmu (doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D.) nebo garantům jednotlivých kapitol.

V době mezi dvěma vydáními Modré knihy přistoupila Česká onkologická společnost k průběžné online novelizaci na svých webových stránkách Linkos.cz.

Poznámka: Nutno dodržovat aktuální indikační omezení a způsob úhrady léků stanované SÚKL. http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php

  • Název: Modrá kniha České onkologické společnosti
  • Platnost od: 1. 3. 2024
  • Aktualizace: 30.
  • Místo vydání: Brno
  • Vydavatel: Masarykův onkologický ústav
  • Rok: 2024
  • ISBN: 978-80-86793-58-0
  • Ke stažení: PDF, ePub

Obsah

Nutno dodržovat aktuální indikační omezení a způsob úhrady léků stanované SÚKL.
Červeně jsou označeny moderní léky, které nemají k 1.3.2024 stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění.

V době mezi dvěma vydáními Modré knihy přistoupila Česká onkologická společnost nově k průběžné online novelizaci na těchto webových stránkách. 

ČOS se tak rozhodla s cílem zajistit odborné veřejnosti přístup k informacím o nejaktuálnějších léčebných postupech v průběhu celého roku. Aktualizace jsou projednávány členy autorského týmu pro danou diagnózu s vědeckým tajemníkem ČOS. Odkazy na novinky jsou vyznačovány i v aktuálním elektronickém vydání Modré knihy na Linkos.cz formou odkazu z jednotlivých kapitol. Upozorňujeme, že toto opatření se netýká pdf a e-pub verze Modré knihy, které budou, stejně jako verze tištěná, nadále aktualizovány 1× ročně. 

Pro aktualizace Modré knihy sledujte po celý rok Online novelizace na Linkos.