Přihlaste se

K podpoře Národního onkologického programu České republiky se můžete připojit vyplněním formuláře níže, nebo prostřednictvím Facebooku NOP.

K podpoře Národního onkologického programu České republiky vyzýváme nejen zdravotnické odborníky a osoby a instituce, které mají vliv na dění v onkologii, ale také učitele, rodiče, osvícené zaměstnavatele, pacientské organizace a všechny, kteří mají chuť sundat Českou republiku z předních příček výskytu některých onkologických onemocnění. Odborníkům se daří snižovat mortalitu onemocnění a zvyšovat délku přežití onkologických pacientů, ale ke snížení incidence, včasnému odhalení zhoubného nádoru v době, kdy je dobře léčitelný, může pomoci jen osvěta a informovanost obyvatel o onkologické prevenci a účast na preventivních prohlídkáchscreeningu.

Vaše podpora a pomoc může být různá, od prostého šíření informací o NOP a Linkos ve své rodině, mezi svými přáteli, spolupracovníky, pacienty nebo žáky a studenty, přes nabídku přednášky o prevenci, finanční podporu osvětových a edukačních projektů nebo jakoukoliv jinou pomoc, která sebemenším způsobem přispěje k naplnění cílů NOP ČR, ke snižování incidence a mortality nádorových onemocnění, zlepšení života onkologicky nemocných, racionalizaci nákladů a optimalizaci přístupu k novým diagnostickým a léčebným postupům.

Děkujeme!

Přihláška k NOP
Jméno a příjmení uvidí pouze odpovídající lékař a nebude nikdy nikde zveřejněno.
1) Pokud jste vybrali tento druh subjektu, vyplňte prosím i kraj.
V seznamu podporovatelů NOP uvádíme pouze adresy institucí, v případě soukromých osob bude uvedeno jen jméno a město.
E-mail slouží pouze pro komunikaci s vámi a nikde se nebude zobrazovat.
Pomoc může být různá, od prostého šíření informací o NOP a Linkos mezi svými přáteli, spolupracovníky, pacienty nebo žáky, přes přednášku o prevenci, finanční pomoc nebo jakoukoliv jinou pomoc, která sebemenším způsobem přispěje k naplnění cílů NOP ČR, ke snižování incidence a mortality nádorových onemocnění, zlepšení života onkologicky nemocných, racionalizaci nákladů a optimalizaci přístupu k novým diagnostickým a léčebným postupům.