Informace o síti referenčních laboratoří pro vyšetřování prediktivních markerů

Na základě opakovaných jednání mezi zástupci výboru Společnosti českých patologů a plátci došlo k rozšíření a upřesnění sítě referenčních laboratoří.

Pozor: nejnovější aktualizace Seznamu referenčních laboratoří a vyšetřovaných markerů z 1. 10. 2018 na webu Společnosti českých patologů.

Zdravotní pojišťovny informují, že na základě společného jednání z 13. 12. 2012 mezi SČP ČLS JEP a zástupci plátců akceptují rozšířenou síť referenčních laboratoří, včetně konkrétních markerů:

Původní referenční laboratoře:

 • Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň (HER2 IHC3+a/nebo ISH+, KRAS, EGFR, BRAF)
 • Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové - (HER2 IHC3+a/nebo ISH+, KRAS, EGFR, BRAF)
 • Referenční laboratoř LF UP, Olomouc - (HER2 IHC3+a/nebo ISH+, KRAS, EGFR, BRAF)
 • MOÚ Brno, pat.- anat. odd. - (HER2 IHC3+a/nebo ISH+, KRAS, EGFR BRAF, )
 • Ústav patol. a molek. medicíny, 2. LF UK a FN Motol - (HER2 IHC3+a/nebo ISH+, KRAS, EGFR BRAF,)
 • Ústav patologie, 1. LF UK a VFN - (HER2 IHC3+a/nebo ISH+, KRAS, EGFR, BRAF)

Rozšířený seznam laboratoří o:

 • Thomayerova nemocnice (KRAS, EGFR)
 • Biolab Praha (HER2 IHC3+a/nebo ISH+)
 • Fakultní nemocnice Brno (KRAS, EGFR)
 • Laboratoře Agel Nový Jičín (KRAS, EGFR, BRAF)
 • CGB Ostrava (HER2 IHC3+a/nebo ISH+, KRAS, EGFR, BRAF)

Jako referenční laboratoře pro provádění vyšetření BRAF mutace u maligního melanomu byla plátci (VZP a Svaz zdravotních pojišťoven) nově stanovena následující pracoviště:

 • Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň
 • Fingerlandův ústav patologie, FN Hradec Králové
 • Referenční laboratoř LF UP, Olomouc
 • MOÚ Brno, Patologicko-anatomické odd.
 • Ústav patol. a molek. medicíny, 2. LF UK a FN Motol
 • Ústav patologie, 1. LF UK a VFN
 • Laboratoře Agel Nový Jičín
 • CGB Ostrava

Další a aktuální informace na stránkách Společnosti českých patologů.  

Redakční poznámka:
Upozorňujeme, že tento seznam se může v průběhu času měnit. Všechna pracoviště také nemají oprávnění provádět všechny výkony. Podívejte se na seznam laboratoří prediktivní patologie s výčtem výkonů, které jsou oprávněny provádět. Sledujte nejnovější vydání Modré knihy a stránky Společnosti českých patologů (www.patologie.info), kde vždy najdete aktuální seznam laboratoří prediktivní patologie s výčtem markerů, které jsou jednotlivá pracoviště oprávněna vyšetřovat.