as. MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D.

2. LF UK a FN Motol, Ústav histologie a emryologie (Plzeňská 130/221, 150 00 Praha 5)

E-mail: jiri.uhlik@lfmotol.cuni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.