Doc. MUDr. Miroslav Tvrdek

3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Klinika plastické chirurgie (Šrobárova 1150/50 , 100 34 Praha 10)

E-mail: miroslav.tvrdek@fnkv.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.