Doc. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

IKEM, Klinika nefrologie TC (Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4)

E-mail: ondrej.viklicky@ikem.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikované knihy