doc .RNDr Jan Vondráček, Ph.D.

AV ČR, v.v.i., Brno, Biofyzikální ústav a MU, Ústav experimentální biologie ( Brno)

E-mail: jvondr@mail.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.