doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D.

Centrum CERIT-SC - Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity Brno (Botanická 554/68a, Ponava, Brno)

E-mail: holub@ics.muni.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.