Dr. Andrea Jurisicova, PhD

Mount Sinai Hospital, Samuel Lunenfeld Research Institute (25 Orde Street Toronto, ON M5T 3H7, Toronto, ON, Canada)

E-mail: jurisicova@mshri.on.ca

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.