Ing. Jana Chomoucká, Ph.D.

VUT Brno, Ústav mikroelektroniky a ÚBI (Technická 3058/10, 616 00 Brno-Královo Pole)

E-mail: chomoucka@feec.vutbr.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.