Ing. Lucie Lániková (Piterková)

LF UP Olomouc, Ústav biologie a University of Utah, Salt Lake City, UT (Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc)

E-mail: l.lanikova@upol.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.