Ing. Simona Dostálová

VUT Brno, Ústav biomedicínského inženýrství a Mendelova universita (Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno)

E-mail: simona.dostalova@mendelu.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.