Ioanna Chouvarda

Aristotle University of Thessaloniki, Lab of Medical Informatics (PB 323, 54124, Thessaloniki, Thessaloniki, Greece)

E-mail: ioanna@med.auth.gr

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta