Mgr. Kateřina Křížová

Laboratoř biologie nádorové buňky, Ústav molekulární genetiky AV ČR (Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 )

E-mail: katerina.krizova@img.cas.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.